Certifikáty

Jsme držiteli certifikátů, které nás opravňují provádět tepelné ošetření dřevěného obalového materiálu, tj. palet, beden, prokladů, řeziva apod., které je vyžadováno při exportu a to převážně pokud je zboží přepravováno přes moře nebo v případě, kdy takové ošetření vyžaduje zákazník. Toto osvědčení má celosvětovou platnost.